I fokus

”Det som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde”

AI-experten Henrik Anderberg på Göteborgsbaserade GoMo föreläste för Hållbarhetsnätverket och Exportnätverket om möjligheterna med att använda AI i sin verksamhet för att skapa hållbarare arbetsliv och smartare affärer.

Under dagen fick deltagarna prova på att använda ChatGPT för att skapa sig en bild av dess potential. 

Genom att lägga tid på rätt saker så finns det mer tid över till strategi, implementation och uppföljning. Helt enkelt mindre administration, mer människonära.  Det som inte kan digitaliseras, och som teknologin inte kan ersätta, kommer därför att öka i värde, spår Henrik Anderberg. Bland dessa återfinns: 

  • Intuition, etik och emotionell intelligens
  • Kritiskt tänkande, fatta informerade beslut
  • Ledarskap, förmågan att motivera och inspirera andra