Summering av år 2023

Ett sannerligen intensivt år går mot sitt slut. Vi är så stolta och glada för alla de aktiviteter som vi tillsammans med våra medlemsföretag och samarbetspartners har genomfört under året för att ytterligare positionera de fokusfrågor som vi driver inom energiförsörjning, infrastruktur och kompetensförsörjning. I vårt populära program Fördel Hållbarhet har ett tjugotal företag utbildats […]