I fokus

Summering av år 2023

Ett sannerligen intensivt år går mot sitt slut. Vi är så stolta och glada för alla de aktiviteter som vi tillsammans med våra medlemsföretag och samarbetspartners har genomfört under året för att ytterligare positionera de fokusfrågor som vi driver inom energiförsörjning, infrastruktur och kompetensförsörjning.

I vårt populära program Fördel Hållbarhet har ett tjugotal företag utbildats i hållbarhetsfrågor och Exportnätverket har fördjupat sig i internationell handel.

Nedan har vi sammanfattat några av de största aktiviteterna i ett årshjul.
Med det vill vi önska en God Jul & Gott Nytt år, vi ses 2024.

JANUARI
Projektet Emissionsfria godstransporter startades upp med syftet att accelerera omställningen till emissionsfria godstransporter i Gävleborg och Dalarna.

MARS
Runda Bord Samtal. Vi samlade ledande representanter från våra medlemsföretag inom skogs, gruv- och stålindustrin, energibranschen och besöksnäringen för att konkretisera vad som krävs för att nå en hållbar energiförsörjning. Det fanns en stor enighet i problembeskrivningen och samtidigt många kreativa förslag till lösningar.

APRIL
Hur kan näringsliv, akademi och forskning samarbeta för att säkra framtidens arbetskraft? Vi bjöd in till Industridagen tillsammans med regionens stora industriföretag, forskare och regionens högskolor.

Vi livesände vi direkt från gruvan i Garpenberg tillsammans med vårt medlemsföretag Boliden. Temat för träffen var Kompetensförsörjning med fokus på yrkesutbildningar. I panelen deltog förutom näringslivet även representanter för politiken regionalt och nationellt.

MAJ
Vi fyllde Konserthuset i Gävle med 130 företagsrepresentanter, akademi och politiker på vår årliga konferens, denna gång på temat Energi och kompetens för en starkare region. Media bevakade eventet som resulterade i ett antal artiklar och nyhetsinslag.

JUNI
I Almedalen träffade vi ett stort antal politiker och makthavare, deltog i panelsamtal och förde fram de stora prövningar våra medlemsföretag står inför gällande kompetensförsörjning och energiförsörjning.

OKTOBER
Vi presenterade rapporten Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter – vilken effekt har effekten? – som baseras på en enkätundersökning med Dalarnas och Gävleborgs största energikonsumerande företag. Intresset var stort och resultatet har återpublicerats och debatterats i ett flertal medier.

Tillsammans med Din Bil förvandlade vi Audis bilhall till en eventplattform. Temat var Elektrifiering och digitaliseringav transportsektorn och fordonsindustrin, ett lyckat event som samlade ett hundratal deltagare från en bredd av branscher

NOVEMBER
Årets upplaga av Chamber Executive Summit (CES) slog alla tidigare besöksrekord. Ett 70-tal ledare träffades i Dalarna för trevligt umgänge, föreläsning och arbete kring förändringsledning och att själv bli en del av lösningen.