I fokus

Behov av handlingskraft i fokus under första Almedalsseminariet

Handlingskraft från politiken, effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur och investeringar som tar bort flaskhalsar.
Det var huvudbudskapet i Mellansvenska Handelskammarens frukostseminarium om Infrastrukturens betydelse för industrins tillväxt.

Panelen bestod av Jenny Larsson, VD på Hitachi ABB Powergrids Sverige, Ted Lundström, Head of Logistics på Ovako och Anders Åkesson, centerpartistiskt riksdagsledamot.

– Det vi behöver är att politiken ger oss förutsättningar för att skapa effektiva och klimatsmarta logistiksystem, säger Ted Lundström, Head of Logistics på Ovako.

Industrin norr om Gävle investerar över 1000 miljarder under de kommande åren. Det skapar arbetstillfällen i regioner som tidigare har minskat. För att en hållbar tillväxt ska bli verklighet ställs stora krav på fungerande infrastruktur så att både gods och personer kan transporteras på ett hållbart sätt.

– Det behöver fattas beslut så att vi kan nyttja befintlig infrastruktur än mer effektivt, man behöver prioritera flaskhalsar och vi behöver förbättra sjöfartens attraktivitet, säger Jenny Larsson, VD på Hitachi ABB Powergrids Sverige.

Mellansvenska Handelskammare sänder ytterligare två seminarier under Almedalsveckan, välkommen att se på sändningarna via mellansvenskahandelskammaren.se/live och läs mer om alla sändningar här.