I fokus

Livesända seminarier om infrastruktur, gruvnäring och skogsindustrin

Den 5-7 juli bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till tre livesända frukostseminarier för att lyfta industrins betydelse för regionens hållbara utveckling med avstamp i infrastrukturen, gruvnäringen och skogen som tillväxtmotorer och möjliggörare av en hållbar utveckling.

Seminarierna är en del av Almedalen Play och deltar gör politiker och ledande representanter från Handelskammarens medlemsföretag i Dalarna och Gävleborg. Samtliga livesändningar är kostnadsfria att titta och lyssna på.

Anmäl dig till ett eller fler av seminarierna här.

Måndag 5 juli 08:15-08:45
Rubrik: Infrastrukturens betydelse för industrins tillväxt
Beskrivning av samhällsfrågan: Industrin i norra och mellersta Sverige växer och investerar över 1000 miljarder kronor. Det skapar arbetstillfällen i regioner som tidigare har minskat. Hur kan vi se till att infrastrukturpolitiken möjliggör den positiva utvecklingen?
Anmäl dig här.

Tisdag 6 juli 08:15-08:45
Rubrik: Gruvnäringens betydelse för klimatomställningen
Beskrivning av samhällsfrågan: Elektrifiering av samhället skapar en efterfrågan på nya metaller och mineraler. Istället för att importera dessa från länder med brister i arbetsmiljön och miljöhänsyn skulle vi kunna se en tillväxt av nya gruvor i Sverige. Det i sin tur vore bra för hållbar utveckling globalt och i vår region. Vad behövs från politiken för att möjliggöra den utvecklingen?
Anmäl dig här.

Onsdag 7 juli 08:15-08:45
Rubrik: Skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt
Beskrivning av samhällsfrågan: Skogsindustrin är en viktig tillväxtmotor i vår region och i hela Sverige. Skogens betydelse ökar när efterfrågan på hållbar och förnyelsebar material ökar. Hur tar vi tillvara på dessa möjligheter och skapar förståelse för klimatnyttan med svenskt skogsbruk? 
Anmäl dig här.

Läs mer om vilka frågor Mellansvenska Handelskammaren driver här.