I fokus

Livesända seminarier om infrastruktur, gruvnäring och skogsindustrin

Den 5-7 juli bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till tre livesända frukostseminarier för att lyfta industrins betydelse för regionens hållbara utveckling med avstamp i infrastrukturen, gruvnäringen och skogen som tillväxtmotorer och möjliggörare av en hållbar utveckling.

Seminarierna är en del av Almedalen Play och deltar gör politiker och ledande representanter från Handelskammarens medlemsföretag i Dalarna och Gävleborg. Samtliga livesändningar är kostnadsfria att titta och lyssna på.

Anmäl dig till ett eller fler av seminarierna här.

Måndag 5 juli 08:15-08:45
Rubrik: Infrastrukturens betydelse för industrins tillväxt
Beskrivning av samhällsfrågan: Industrin i norra och mellersta Sverige växer och investerar över 1000 miljarder kronor. Det skapar arbetstillfällen i regioner som tidigare har minskat. Hur kan vi se till att infrastrukturpolitiken möjliggör den positiva utvecklingen?
Panel: Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Powergrids, Ted Lundström, Head of global Logistics Ovako och Anders Åkesson, riksdagsledamot och vice ordförande i trafikutskottet (C )
Anmäl dig här.

Tisdag 6 juli 08:15-08:45
Rubrik: Gruvnäringens betydelse för klimatomställningen
Beskrivning av samhällsfrågan: Elektrifiering av samhället skapar en efterfrågan på nya metaller och mineraler. Istället för att importera dessa från länder med brister i arbetsmiljön och miljöhänsyn skulle vi kunna se en tillväxt av nya gruvor i Sverige. Det i sin tur vore bra för hållbar utveckling globalt och i vår region. Vad behövs från politiken för att möjliggöra den utvecklingen?

Panel: Jenny Gotthardsson, platschef Boliden Garpenberg, Emma Härdmark, kommunikationschef Swemin, Birgitta Sacredus, regionråd Dalarna (KD) och Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S)
Anmäl dig här.

Onsdag 7 juli 08:15-08:45
Rubrik: Skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt
Beskrivning av samhällsfrågan: Skogsindustrin är en viktig tillväxtmotor i vår region och i hela Sverige. Skogens betydelse ökar när efterfrågan på hållbar och förnyelsebar material ökar. Hur tar vi tillvara på dessa möjligheter och skapar förståelse för klimatnyttan med svenskt skogsbruk? 


Panel: Viveka Beckeman, VD på Skogsindustrierna, Katarina Levin, VD Setra Trävaror, Johan Nellbeck, VD på Iggesund Holmen och John Widegren, riksdagspolitiker i mijö- och jordbruksutskottet (M).

Anmäl dig här.

Läs mer om vilka frågor Mellansvenska Handelskammaren driver här.