Livesända seminarier om infrastruktur, gruvnäring och skogsindustrin

Den 5-7 juli bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till tre livesända frukostseminarier för att lyfta industrins betydelse för regionens hållbara utveckling med avstamp i infrastrukturen, gruvnäringen och skogen som tillväxtmotorer och möjliggörare av en hållbar utveckling. Seminarierna är en del av Almedalen Play och deltar gör politiker och ledande representanter från Handelskammarens medlemsföretag i Dalarna och […]

Stärkt position när Ovako investerar

Gävleborg och Dalarnas position och konkurrenskraft stärks när Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag Ovako investerar i Sveriges största anläggning för grön vätgas. – Det här är en viktig investering, inte bara för de företag som är involverade, men för hela vår region. Det stärker vår regionala varumärke som ledande i industrins klimatomställning och det skapar möjligheter för […]