I fokus

Stärkt position när Ovako investerar

Gävleborg och Dalarnas position och konkurrenskraft stärks när Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag Ovako investerar i Sveriges största anläggning för grön vätgas.

– Det här är en viktig investering, inte bara för de företag som är involverade, men för hela vår region. Det stärker vår regionala varumärke som ledande i industrins klimatomställning och det skapar möjligheter för flera vätgasapplikationer. För att ta vara på de möjligheter initierade vi i början av året det regionala vätgasrådet Mid Sweden Hydrogen Vallen, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Utdrag från Ovakos pressmeddelande 22/6:

Nu byggs Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas med målet att kraftigt reducera CO2 utsläpp, utveckla lokal industriell vätgasproduktion och ta första steget till en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn. Ovako inleder samarbete med Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen kring en satsning på produktion av vätgas i Hofors.

Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Tekniklösningen möjliggör även en storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för bland annat fossilfria transporter med bränslecellslastbilar. Med installationer på fler platser kan detta skapa förutsättningar för ett nätverk med lokalt producerad fossilfri vätgas tillgänglig för transportsektorn.

Läs mer om Mellansvenska Handelskammaren och dess medlemsföretags opinionsarbete här.