I fokus

“Det går aldrig att bli perfekt inom hållbarhet – men det går att bli bättre och bättre”

”Jag har gått många hållbarhetsutbildningar men aldrig någon så starkt förankrad till affären och praktisk som den här”, säger Pernilla Eriksson, Hållbarhetschef Hexatronic.

Pernilla blev rekommenderad av en kollega att gå och är inne på sin andra dag av totalt fyra i affärsutvecklingsprogrammet Fördel Hållbarhet med ett tjugotal företag på deltagarlistan, bland annat Hägerstrand, Morakniv, Hälsinglands Sparbank och Gevalia.

Pernilla Eriksson, Hållbarhetschef på Hexatronic

Hexatronic är ett internationellt bolag med över 1300 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Göteborg och i Hudiksvall finns deras största produktionsanläggning som tillverkar ledande fiberlösningar. För Pernilla är det värdefullt att deltagarna har varierande bakgrund och kommer ifrån olika branscher.

”Det ger nya perspektiv och möjlighet att sätta oss in i olika aspekter av hållbarhet och affärsnyttan, där vi lär oss av varandra”, säger Pernilla.

Mervärde att dela erfarenheter tillsammans

Några av deltagarna kommer två eller flera från respektive bolag och med stor kraft och engagemang delar de med sig av kunskaper och insikter i hållbarhetsfrågan.

”Jag tror en styrka är att jag är här idag med en kollega och att vi tillsammans efter den här kursen kan prata ihop oss om vad det är vi faktiskt tar med oss in i vårt arbete. För hållbarhetsresan är verkligen en resa som vi och alla andra bolag gör hela tiden. Kraven och förväntningarna ökar och det går aldrig att bli perfekt inom hållbarhetsområdet, vi kan bara bli bättre och bättre”, säger Pernilla Eriksson.

Markus Ekelund, VD på 2050 och en av kursens två utbildare instämmer.

”Det är jättesmart. Flera av de som är här idag är kollegor till dem som gått programmet tidigare. När man delar språk och upplevelser blir det enklare att komma vidare i arbetet än när man är helt själv”, säger Markus Ekelund.

Optimerad hållbarhet

En annan av kursens deltagare är Niklas Hermansson, VP MAFI Europe med huvudkontor i Mora. MAFI Group är verksamma inom telekom samt solenergi och utvecklar fästen för radio, antenner samt montagesystem för solpaneler. MAFI Group har dotterbolag i USA, Europa, Afrika samt i Asien.

”Det är dyrt att frakta stål och vi har oerhört höga krav på hållbarhet från våra kunder, så vi försöker tänka hållbart hela vägen. MAFI optimerar alla produkters prestanda och CE-märker våra produkter, de blir då ofta avsevärt mycket lättare än vad som är standard på marknaden. Vi levererar även våra produkter i platta paket med alla fördelar det medför för våra kunder”, säger Niklas Hermansson.

Möjligheter och utmaningar kopplat till hållbarhetsfrågan

Med hållbarhetsarbetet kommer både möjligheter och utmaningar. För tillverkningsindustrin innebär det i många fall en ökad kostnad att producera så hållbart som möjligt.

”Därför blir det viktigt för oss att kommunicera och utbilda våra kunder”, säger Niklas Hermansson.

Pernilla Eriksson ser en stor potential i cirkulära lösningar och att det finns både kundvärde och kapital att skapa. För Hexatronic ligger en utmaning i att få till en gemensam hållbarhetskultur i en global koncern för att lära av varandra och samverka.

”Nyfikenhet och öppenhet för nya influenser och innovationer är viktigt. Jag ser en stor potential till att arbeta mer med cirkulära affärsmodeller i samverkan med kunder och leverantörer, säger Pernilla.

”Den här kursen blir så påtaglig för deltagarna eftersom vi hela tiden återkommer till den egna verksamheten och den egna affären. De får konkreta verktyg som de applicerar här och kan sedan gå hem och jobba direkt med de här frågorna”
Markus Ekelund och Jerker Enarsson, kursens två utbildare

Läs mer om Fördel Hållbarhet och anmäl dig här