Digital hearing om nationella planen | 10 februari

Som ledande representant för ett medlemsföretag hos Mellansvenska Handelskammaren bjuds du in till en hearing den 10 februari för att samla synpunkter och tillsammans förankra vårt remissvar angående den nationella transportplanen.

Den 30 november presenterade Trafikverket ett förslag till ny nationell plan för transportsystemet. Planen styr vilka investeringar som ska göras under kommande 12-årsperioden och omfattar en budget på över 800 miljarder kronor. Det är regeringen som fattar slutgiltiga beslutet om planen under våren 2022, och innan det finns möjlighet att påverka innehållet.

Mellansvenska Handelskammaren är den regionala näringslivsorganisationen som representerar näringslivet i Dalarna och Gävleborg i detta sammanhang. För att hämta inspel och förankra våra ståndpunkter bjuds nu ledande representanter från medlemsföretagen in till ett dialogmöte om den nationella planen den 10 februari kl. 08:30-10:00. Välkommen med din anmälan här.

Under det senaste året Mellansvenska Handelskammaren både samlat in och fört fram vilken betydelse som infrastrukturen har för regionens konkurrenskraft och hållbara tillväxt samt synliggjort vilka konsekvenser det får om man inte ges rätt förutsättningar. Här finns några exempel:

– Januari: Debattartikel i bland annat SvD “Rädda Infrastrukturen!”
– April: Handelskammarens kommentar på Infrastrukturpropositionen
– Juni: Digitalt seminarium om “Infrastrukturens betydelse för konkurrenskraften”
– November: Pressmeddelande: “Oro över bristande satsningar på infrastruktur.

Nu tar vi ännu ett steg tillsammans, välkommen med din anmälan till den 10 februari! Vid frågor är du välkommen att kontakta Antti Vainio, 070 626 77 65, [email protected].

Information

Datum: 2022-02-10
Plats: Digitalt Teamsmöte
Starttid: 08:30