Industrisamtalen | 10 april

Den 10 april arrangerar vi återigen Industrisamtalen tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Träffen riktar sig till exklusivt inbjudna. Har du fått en inbjudan så anmäl dig på länken, antalet platser är begränsat. 

Temat denna gång är “Geopolitik och hållbar utveckling” och kommer att handla om hur  de globala krafterna och nuläge påverkar vår region och ditt företags hållbarhetsanalys och försörjningskedjor. Vi kommer att utforska hur politiska, ekonomiska och miljömässiga förändringar påverkar industrin lokalt och identifiera strategier och samverkansmöjligheter för att främja hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Denna träff syftar inte bara till att ge högskolorna en inblick i våra aktuella behov och utmaningar, utan också att skapa en öppen dialog där vi kan lära oss av varandra.
Vi har bjudit in platschefer och företagsledare tillsammans med representanter från våra medlemsföretag och forskare från olika ämnesområden som kommer att delta i samtalen.

Träffen består av panelsamtal och diskussioner och vi bjuder på fika.

Arrangör: Industrisamtalet anordnas av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med rektorer på Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna

Här kan du läsa mer om förra årets Industrisamtal.

Information

Datum: 2024-04-10
Plats: Sandbacka Park, Sandviken - Vinterträdgården 
Starttid: 15:00
Sluttid: 17:00