Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, import­certifikat och liknande handlingar som krävs för handel med utlandet. Olika länder ställer olika krav på och kraven ändras kontinuerligt, så hör av dig till oss om du känner dig osäker. 

Ursprungscertifikat / essCert

Förklaring

Dokument och länkar

Ursprungscertifikatet (Certificate of Origin) är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ursprungscertifikat kan begäras i kommersiellt syfte eller om den utländska tullen vill se ett formellt intyg på varornas ursprung. Detta på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Använd gärna vårt beställningsunderlag/försättsblad när du skickar in dokument för att vara extra tydlig. Använd elektronisk certifiering via essCert för att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss. Du kan sedan själv skriva ut dokumenten på vitt papper.

EUR.1

Förklaring

Dokument och länkar

Vid export kan varan vara helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en så kallad ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1, eller fakturadeklaration. Ett sådant dokument upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. Frihandelsguiden hjälper dig att ta reda på om din vara uppfyller kraven för att räkas som ursprungsvara.

Varucertifikat, A.TR

Förklaring

Dokument och länkar

Det finns ett tullunionsavtal med Turkiet som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter som kräver EUR.1. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av detta avtal kräver mottagaren ett A.TR.-certifikat som bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus, vilket innebär att mottagaren inte behöver betala några tullavgifter. I Sverige är det Tullverket som legaliserar A.TR.-certifikaten.

ATA-carnet

Förklaring

Dokument och länkar

Den 1 mars 2024 införs ett nytt system för ansökan om ATA carnet. Alla ansökningarna görs digitalt i systemet TradePort. Ansök om ett användarkonto via länken “Ansök om konto” till höger.

Handelskammarens ATA-carnet är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land utanför EU. Dokumentet gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett stort antal länder världen över. En förutsättning för att du ska kunna använda en ATA-carnet är att allt gods återinförs till Sverige i oförändrat skick.

Import av strategiskt gods

Förklaring

Dokument och länkar

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett så kallat DVC. Med International Import Certificate (IC) förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC (Delivery Verification Certificate) intygas att varorna verkligen anlänt hit.