I fokus

Förståelse för gruvan ett måste för klimatomställningen

När ledande personer inom regionens gruvnäring samlades i Mellansvenska Handelskammarens seminarium om betydelsen för klimatomställning var det effektivare tillståndsprocesser som lyftes som en avgörande fråga.

Gruv- och mineralnäringens har stor betydelse för Sverige. Den betydelsen kan öka när klimatomställningen och elektrifieringen ökar efterfrågan på metaller och mineral, men då behövs bättre förutsättningar och snabbare processer.

– Det är oerhört viktigt att vi lyfter gruvnäringen, vill vi vara hållbara i framtiden så är det här vägen framåt, säger Birgitta Sacredeus, Regionråd Dalarna (Kd).

– Tycker man att klimatfrågorna och sysselsättningsfrågorna är viktiga så borde man också försöka förbättra tillståndsprocesserna, säger Jenny Gotthardsson, platschef Boliden Garpenberg.

I panelen fanns Jenny Gotthardsson Boliden, Emma Härdmark, Svemin, Birgitta Sacredus, Regionråd Dalarna och Mattias Jonsson, riksdagsledamot i näringsutskottet (S).

Mer om Mellansvenska Handelskammarens seminarier hittar du här.