I fokus

Fortsatta utmaningar trots frihandelsavtal med Storbritannien

Den 24 december slöts ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien som började gälla den 1 januari 2021. Det avtalet innebär nya förutsättningar för dig som jobbar med handel från och till Storbritannien. 

Vi välkomnar därför dig som jobbar med handel till och från Storbrittanien till vår utbildning den 27 januari där du bland annat får svar på följande utmaningar:

  • EU och Storbritannien har ett frihandelsavtal och inte ett tullunionsavtal, vilket innebär att det är endast varor med ursprung i EU respektive Storbritannien som har tullfrihet. Detta innebär en stor utmaning för många företag som har handel med Storbritannien eftersom dessa varor nu både är tullpliktiga från EU såväl som Storbritannien.
  • Från och med nu så är Storbritannien ett tredjeland vilket gör att det kan krävas tillstånd för att man ska kunna exportera eller importera.
  • E-handel med Storbritannien innebär nu en utmaning, klarar företagen av att uppfylla de krav som nu finns?


På vår utbildning 27 januari så får du svaren. Läs mer här eller anmäl dig direkt här.