I fokus

Industrin i Mellansverige ökar tempot i elektrifiering av transporter

På onsdagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg.

– Genom att samla industrin och transportsektorn i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och påskyndar elektrifieringen av industrins godstransporter. Det handlar om att både minska utsläppen och att öka industrins konkurrenskraft, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Det finns ett stort engagemang hos regionens industri att ställa om, både de egna verksamheterna och godstransportsystemet, mot fossilfrihet. I det arbetet kommer elektrifiering  att spela en nyckelroll.  Till exempel har industrin varit aktiv i arbetet med världens första demonstrationsprojekt för emissionsfria eldrivna tunga transporter på E16. Många aktörer har också genomfört eller planerar stora omställningar av sina verksamheter som syftar till ytterligare reduktion av utsläpp. Därtill har regionens elnätsägare ett starkt fokus på att bidra till den regionala energiomställningen, vilket är nödvändigt för att elektrifieringen av transportsektorn ska vara möjlig.

Undertecknarna av det regionala elektrifieringslöftet vill tillsammans skapa synergier mellan den pågående elektrifieringen av industrin med en elektrifiering av industritransporterna, till exempel kan vätgaslösningar inom industrin även möjliggöra tankning av vätgas i lastbilar och på så sätt skapa fossilfria transporter.

Därmed önskar regionen ta en ledande roll i omställningen till fossilfrihet, accelerera en fortsatt omställning av det svenska godstransportsystemet samt säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar svensk exportindustri.

Läs mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här.

Bakom det regionala elektrifieringslöftet står en stor samling av aktörer framförallt från regionens industri. Företag och organisationer som ställer sig bakom löftet är: AB Borlänge Energi Elnät, Arctic Paper, BillerudKorsnäs, Boliden, Dala Energi AB, Dalafrakt, Dalarna Science Park, Ellevio, Ernsts Express, Falu Energi och Vatten, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Hedemora Energi AB, Hitachi ABB Powergrids,  Hofors Hus och Hofors Elverk, Holmen Iggesund, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Malungs Elnät AB, MaserFrakt,  Mellansvenska Handelskammaren, Ovako, Region Dalarna, Region Gävleborg, Rottneros, Sandvik Materials Technology, Setra, SSAB, Stora Enso.