KOMPETENS­­

Kompetensförsörjning

Så gott som alla våra medlemmar uttrycker att möjligheten att rekrytera rätt kompetenser som en avgörande faktor för tillväxt. Vi verkar i en industritung region där automatisering och digitalisering ställer helt nya kompetenskrav, samtidigt som vi brottas med Sveriges lägsta utbildningsnivå.

För att komma till rätta med denna obalans försöker Mellansvenska Handelskammaren skapa större samverkan mellan näringslivet och utbildningsväsendet. Vi arbetar med två initiativ som syftar till kompetensförsörjning.

Higher ambition

Higher Ambition är ett traineeprogram där utbildade ungdomar får arbete på ett företag i regionen, samtidigt som de går en ledarutbildning och utvecklas tillsammans med övriga trainees på andra företag. Initiativet syftar till att få fler högutbildade unga att påbörja sin karriär i länet.

Svensk gymnasielärling

Det här är ett samverkansprojekt med Skolverket, näringslivet och en rad gymnasieskolor runt om i landet. Genom att ge möjlighet att arbeta med lön samtidigt som man studerar, hoppas initiativet att få fler att intressera sig för yrken där efterfrågan på arbetskraft är stor, såsom industri, vård, bygg och turism.

967203

Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel, ett mycket stort nätverk och goda relationer med flera svenska handelskamrar runt om i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

För dig som ledare

Gå med i ett av våra affärsnätverk och utvecklas tillsammans med andra företagare. Vi träffas i mindre grupper och diskuterar aktuella, gemensamma frågeställningar, ofta tillsammans med en expert inom området.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund