LOGISTIKNÄTVERK

Logistiknätverk

Logistiknätverket är ett nätverk för företag som är verksamma inom transport, lager, handel, utbildning eller distribution inom Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. 

Nätverket syftar till att ge förutsättningar för kunskapsutbyte och vara en arena för att bygga relationer med såväl andra företagare som partners. MellanSveriges LogistikNav är initiativtagare och den sammanhållande länken för nätverket i nära samarbete och samordning med Trafikkommitten.

En plattform som utvecklar affärer

Alla tillverkande-, lager,- och logistikföretag är välkomna att vara med i nätverket och därmed delta på företagsbesök, studieresor, möten och seminarier. Målsättningen är att informera, inspirera och utbilda för att på så sätt skapa en plattform som utvecklar affärer.

Syfte med branschnätverket är att utveckla transport-, infrastruktur- och logistiknäringen i regionen, så att vi stärker vår konkurrenskraft i alla led.

Kommande studiebesök

Den 27 september besöker vi SSAB i Borlänge. Boka förmiddagen mellan kl 9-13 redan nu.  Mer information om studiebesöket och program kommer inom kort.

Intresserad!

Är du intresserad att bjuda in till studiebesök och vara en del av Logistiknätverket, skicka gärna e-postmeddelande till kontaktpersonerna för MellanSveriges LogistikNav

MellanSveriges LogistikNav

LogistikNavet är ett samarbete där åtta kommuner i Gävleborg och Dalarna ingår, och som drivs av Mellansvenska Handelskammaren. Logistiknavet är attraktivt för sin tillgänglighet, kostnadseffektivtet och hållbarhet och tack vare järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle.

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och -importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund