I fokus

Mellansvenska Handelskammaren på plats i Almedalen

Under årets Almedalsvecka på Gotland i början av juli kommer Mellansvenska Handelskammaren att finnas på plats för att lyfta medlemsföretagens frågor och delta i samtal med beslutsfattare.

Efter flera digitala seminarier i samband med förra årets Almedalen Play (seminarierna hittar du här) kommer Mellansvenska Handelskammaren i år att delta på plats vid årets Almedalsvecka.

– Med förra årets digitala satsning nådde vi ut till en väldigt stor grupp beslutsfattare både inom näringslivet och politiken. Vi vill bygga på den satsningen med att vara på plats i Visby och därifrån skapa innehåll i våra digitala kanaler, säger Marie Barrling, Marknads- och Kommunikationschef.

Förra årets digitala seminarier hade teman som skog, infrastruktur och gruvnäring och även i år kommer Handelskammarens representanter att lyfta de frågor som ligger medlemsföretagen närmast.

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats som möjliggör samtal mellan näringslivet, politiken och civilsamhället. För oss känns det viktigt att vara på plats och företräda våra medlemmar i Almedalen. Det är viktigt att skapa förståelse för näringslivets behov hos beslutsfattare, och här har Almedalsveckan en viktig roll, säger Stina Snitt, VD.

En av Mellansvenska Handelskammarens viktigaste uppgifter är att lyfta medlemmarnas frågor mot politiker på lokal, regional och nationell nivå, vilket såklart också blir centralt just i Almedalen.

– Politiken har en stor påverkan på näringslivets förutsättningar att skapa hållbar tillväxt. Därför kommer vi att vara med i Almedalen och bland annat prata om hur energipolitiken kan bidra till industrins klimatomställning, vilka infrastrukturinvesteringar som kan skapa största nytta, och hur vi kan förbättra kompetensförsörjningen, säger Antti Vainio, vice VD och ansvarig för näringspolitik.

Läs mer om vad det innebär att vara medlem hos Mellansvenska Handelskammaren här.