I fokus

Nytt affärsutvecklingsprogram skapar hållbara affärer

Mellansvenska Handelskammaren presenterar nu sitt nya affärsutvecklingsprogram Fördel Hållbarhet, som startar i höst.
-Det här programmet bygger på hur hållbarhet blir en del av affären och hur man leder det arbetet, från styrelse till operativ personal, säger Stina Snitt, VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Programmet går igenom hur ett  företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur man kan göra det till en konkurrensfördel.

Efter programmet har deltagarna verktyg att utveckla befintliga affärsmodeller så de bidrar till ökad hållbarhet samtidigt som de stärker affären och ger mer lönsamhet tillbaka.

Programmet är fyra dagar uppdelat på två tillfällen och innehåller programpunkter som ”Trender som riskerar din nuvarande affärsmodell”, ”Kundens behov i fokus”, ”Hållbart företagande och styrning” och ”Implementation av din hållbara affär”.

– Vi tror verkligen på detta koncept, det är rätt i tiden, vi har hittat rätt nivå och både programledarna och deltagarna tillsammans kommer att skapa konkreta verktyg att ta med sig rakt in i sin egen organisation, säger Stina Snitt.

Alla hållbarhetsaspekter berörs i programmet – klimat-, ekonomisk- och social hållbarhet. Målgruppen för programmet är personer i ledande befattningar på bolag som sätter hållbarhet som en avgörande faktor för att lyckas i framtiden.

Mer information och länk till anmälan hittar du här: https://mellansvenskahandelskammaren.se/program-och-natverk/affarsutvecklingsprogrammet/