Engagemang och satsningar

Vi tror på att en hållbar tillväxt endast kan skapas tillsammans. Därför ingår vi i många olika satsningar och samarbeten även utanför vår egen verksamhet. 

Se också vilka olika stipendier och fonder som vi samarbetar med och som går att söka medel ifrån.

Satsningar på framtiden

Arbetsmarknadskunskap

Hösten 2020 nådde vi, tack vare en förstudie tillsammans med Competence, cirka 500 ungdomar och pratade arbetsmarknadskunskap! Nu vill vi ta nästa steg för att 8000 ungdomar i Gävleborg ska få information och kunskap som hjälper dem att hitta rätt väg mot sin framtid. Det här vill vi såklart göra tillsammans med olika aktörer och framförallt våra medlemsföretag. 

Kontakta oss för mer information. 

Mångfaldspriset

Vi tror på att mångfald och inkludering är avgörande frågor för att ett företag ska lyckas, nu och i framtiden. Därför är Mellansvenska Handelskammaren samarbetspartners till Mångfaldspriset i Dalarna samt i Gävleborg

I videon berättar Kristina Snitt om vad mångfald betyder för organisationen.

Stipender och anslag