I fokus

Tidigare riksdagsledamot blir ny näringspolitisk chef

Roza Güclü Hedin är Mellansvenska Handelskammarens nya näringspolitiska chef.

Roza Güclü Hedin kommer från tolv år som socialdemokratisk riksdagsledamot där hon representerat Dalarna. Hon har en lång och gedigen bakgrund inom politiken på såväl nationell som regional och lokal nivå och har arbetat med frågor som på många sätt direkt rör näringslivet i Dalarna och Gävleborg.

“Vi är en partipolitiskt oberoende organisation och näringslivets röst i vår region och vi är så glada att få in Roza som med både sin kompetens, personlighet och erfarenhet kommer att stärka den rösten ytterligare i vår dialog med politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå”, säger Stina Snitt VD för Mellansvenska Handelskammaren.

Mellansvenska Handelskammarens fokusområden är energiförsörjning, internationell handel, kompetensförsörjning och infrastruktur, samtliga med det övergripande målet att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt i Gävleborg och Dalarna.

“Det kändes självklart för mig att ta den här chansen att få jobba för att näringslivet i Gävleborg och Dalarna ska få de bästa möjligheterna att fortsätta bidra till att vi når våra klimatmål, ökar vår tillväxt och skapar en attraktiv arbetsmarknadsregion med en jämställd och stark kompetensförsörjning”, säger Roza Güclü Hedin, tillträdande Näringspolitisk chef för Mellansvenska Handelskammaren.

“För Mellansvenska Handelskammaren är det viktigt att dels skapa forum där vi och våra medlemmar tillsammans hittar lösningar men också att ta ansvar för att frågorna tas upp och prioriteras på en politisk nivå. Vi vill också att fler ska förstå varför dessa frågor är så viktiga för vår region och för landet i sin helhet”, säger Arnfinn Fredriksson, ordförande för Mellansvenska Handelskammaren.

I samband med detta lämnar Roza sina politiska uppdrag. Roza Güclü Hedin tillträder den 14 november.


Roza Güclü Hedin

Född: 1982
Bor: I Falun