Företagens röst ska stärka infrastrukturen

Infrastrukturen har en stor betydelse för den hållbara utvecklingen i Dalarna och Gävleborg och i år fattas stora beslut om kommande årens infrastrukturinvesteringar. Därför bjuder nu Mellansvenska Handelskammaren in alla företag i Dalarna och Gävleborg att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om länens infrastruktur. Syftet med enkäten är att samla in flera […]

Här fyller du i enkäten om infrastrukturens påverkan

Välkommen att svara på Mellansvenska Handelskammarens enkät angående Infrastrukturens betydelse för ditt företag. Du kan också läsa mer om bakgrunden till enkäten i en nyhetsartikel här och mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här. Enkäten är personlig och ska besvaras av någon i företagsledningen och vi vill endast ha ett svar per företag. Tack för din […]