I fokus

Företagens röst ska stärka infrastrukturen

Infrastrukturen har en stor betydelse för den hållbara utvecklingen i Dalarna och Gävleborg och i år fattas stora beslut om kommande årens infrastrukturinvesteringar. Därför bjuder nu Mellansvenska Handelskammaren in alla företag i Dalarna och Gävleborg att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om länens infrastruktur.

Syftet med enkäten är att samla in flera röster om infrastrukturens betydelse inför viktiga investeringsbeslut som fattas av riksdagen och regeringen i år.

Utmaningar med dagens infrastruktur kan bli en hinder för en hållbar tillväxt i regionen. I en nyligen publicerad rapport konstateras att Gävleborg har landets sämsta statliga vägar. Även Dalarna hamnar i botten.

– Vi vill ta ansvar för utvecklingen i vår region och samla näringslivet för att lyfta de behov som vi ser och prioritera vilka satsningar som kan skapa störst nytta för oss alla. Det är särskilt viktigt när riksdagen under våren fattar beslut om hur mycket som ska investeras i infrastrukturen, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.

Näringslivet gör stora investeringar i norra och mellersta Sverige som kommer att skapa nya arbetstillfällen och en hållbar tillväxt. Det handlar om investeringar inom den befintliga industrin, nya etableringar av till exempel datacenter, men också stora investeringar i den växande besöksnäringen.

Infrastrukturen kan påverka regionens konkurrenskraft på olika sätt. Fungerande arbetspendling kan påverka alla företag, vår starka exportindustri är beroende av effektiva godstransporter och besöksnäringens transporter är särskilt stora vid vissa perioder.

– För att den utvecklingen ska fortsätta är det avgörande att näringslivet får förutsättningar att fortsätta växa och att infrastrukturen utvecklas i samma takt. Vi vet att det finns stora behov när det gäller infrastrukturen och vill därför engagera flera företag i det arbetet, säger Antti Vainio.

Enkäten hittar du här och mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete kan du läsa om här.