I fokus

Här fyller du i enkäten om infrastrukturens påverkan

Välkommen att svara på Mellansvenska Handelskammarens enkät angående Infrastrukturens betydelse för ditt företag.
Du kan också läsa mer om bakgrunden till enkäten i en nyhetsartikel här och mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här.

Enkäten är personlig och ska besvaras av någon i företagsledningen och vi vill endast ha ett svar per företag.

Tack för din medverkan, för frågor om enkäten välkomnar vi dig att maila [email protected].