Boliden webinarium | 19 april

Som ytterligare ett sätt att gå från kompetensbrist till handlingskraft så arrangerar Mellansvenska Handelskammaren den 19 april ett digitalt seminarium med fokus på yrkesutbildningar – där både företag och politiker deltar. Vi sänder direkt från vårt medlemsföretag Boliden och gruvan i Garpenberg.

I Dalarna och Gävleborg finns ett ökat behov av kompetens inom flera olika områden. Att möta dagens behov och samtidigt utbilda för framtidens jobb är en av de viktigaste frågorna för en hållbar tillväxt. Hur ser det ut i vår region? Vad ser företagen och politiken för lösningar och vad kan vi själva göra?

Med i vårt panelsamtal finns bland annat representanter för Boliden, SSAB, Avesta kommun och politiken på nationell och regional nivå.

Detta seminarium är ett led i arbetet som vi på Mellansvenska Handelskammaren utifrån vad medlemsföretagen tillsammans pekade ut den 16 juni 2023 på “Från kompetensbrist till handlingskraft” och den 21 oktober “Från fina ord till handlingsplan”.

Datum: 19 april
Tid: 14.00-15-15
Plats: Ses digitalt men sänds direkt från Boliden Garpenberg

Dela gärna inbjudan till de du tror kan vara intresserade!

Välkommen med din anmälan!

Information

Datum: 2023-04-19
Plats: Webinar
Starttid: 14:00
Sluttid: 15:15