HÅLLBARHET

Hållbarhet

Stora företag ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Nu mera är det lagkrav att upprätta en hållbarhetsrapport för företag av en viss storlek. Det här ställer krav på våra medlemmar, oavsett om de behöver hållbarhetsrapportera eller inte.

Hållbarhet är starkt förknippat med infrastrukturfrågorna och vi arbetar för att stärka våra medlemmar i båda dessa frågor genom dialog, stöd och utbildning.

Enligt World Economic Forums riskrapport för 2017 är 4 av 5 globala risker som toppar listan kopplade till klimatfrågan. Det påverkar vår ekonomiska tillväxt och världens stabilitet. Klimatfrågan är en rättvisefråga. Rättvisefrågorna är starkt kopplade till världsläget. Därför är det så viktigt för oss att arbeta med Hållbarhet som vi ser som ett övergripande tema i våra aktiviteter.

Hållbarhetsnätverk 2019

Frågorna hänger starkt ihop med det infrastrukturarbete vi gör. Vi ser också vikten av hållbara produkter och företag är en förutsättning för att lyckas på den globala marknaden på lång sikt.

Men det saknas verktyg både internationellt och nationellt som uppmuntrar och skyddar det vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver. Här går företagen före. De har redan insett att deras överlevnad som företag bygger på att ligga i framkant. Vi har företag med högt ställda hållbarhetsmål och där innovation är en drivkraft som också bidrar till ökad lönsamhet. Företagen vet att hållbarhet och miljöfrågan bidrar till affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Behovet av ett hållbarhetsnätverk är uppenbart och det är tydligt att det finns ett behov och en vilja bland företag att samverka och lära av varandra. En viktig del handlar om att diskutera hur mindre företag och underleverantörer kan använda sig av lagen för att tala samma språk och svara upp till de större företagens krav. Ett nätverk där vi diskuterar möjligheten att växla upp, utbyter kunskap och erfarenheter och tillsammans sätter gemensamma mål.

Hållbart ledarskap 2019

Teknik finns, kunskap finns och viljan hos våra företag finns. Men det saknas verktyg både internationellt och nationellt som uppmuntrar och skyddar det vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver.

Här går företagen före. De har redan insett att deras överlevnad som företag bygger på att ligga i framkant. Vi har företag med högt ställda hållbarhetsmål och där innovation är en drivkraft som också bidrar till ökad lönsamhet. Företagen vet att hållbarhet och miljöfrågan bidrar till affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Många ligger steget före med sina högt ställda hållbarhetsstrategier och där affärsnytta och lönsamhet också ligger i fokus. Därför arbetar vi med ett program som skall vara länken mellan högt ställda ambitioner och strategier, för att bli konkreta åtgärder på plats i verksamheten. Här kommer även kunskapen kring hållbarhetsrapportering in. Arbetet med Hållbarhetsprogrammet dra igång 2019.

Hållbar infrastruktur ett måste för en stark industri

Debattartikel: Dalarna och Gävleborg är två regioner med stark industri som har långa traditioner och som ligger i framkant i högteknologisk och hållbar produktion. För vår industri är hållbarhet och […]

Läs mer

Återhämtningen kräver ett starkt ledarskap

Anmäl dig till frukostseminarium 30 juni! Välkommen den 30 juni då vi bjuder in till ett digitalt seminarium på temat Återhämtningen! Debattartikel: Under våren så har de kortsiktiga åtgärderna varit […]

Läs mer

Järnvägen avgörande för industrins återhämtning

Mellansvenska Handelskammaren samlade på måndagsförmiddagen ett tiotal av sina medlemmar för att ge en lägesbild till Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det som framförallt lyftes fram var vikten av fortsatta likviditetsinsatser men […]

Läs mer

Så påverkar Coronaviruset Mellansvenskas företag

VD i möte med Handelsministern På fredagen deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska […]

Läs mer

Snabba, lättillgängliga åtgärder kan rädda de små företagen

Enligt de svarande företagen i Mellansvenska Handelskammarens senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 60 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Enkäten som besvarats av […]

Läs mer

Glad vinnare av mångfaldspriset

Under mångfaldsseminariet den 12 september på Scandic i Bollnäs tog Helene Åkerman Hartman emot Mångfaldspriset 2019 för Orbaden Spa & Resort. ”Det här priset ville jag verkligen ha” sade hon […]

Läs mer
bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund