HÅLLBARHET

Hållbarhet

Stora företag ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Nu mera är det lagkrav att upprätta en hållbarhetsrapport för företag av en viss storlek. Det här ställer krav på våra medlemmar, oavsett om de behöver hållbarhetsrapportera eller inte.

Hållbarhet är starkt förknippat med infrastrukturfrågorna och vi arbetar för att stärka våra medlemmar i båda dessa frågor genom dialog, stöd och utbildning.

Enligt World Economic Forums riskrapport för 2017 är 4 av 5 globala risker som toppar listan kopplade till klimatfrågan. Det påverkar vår ekonomiska tillväxt och världens stabilitet. Klimatfrågan är en rättvisefråga. Rättvisefrågorna är starkt kopplade till världsläget. Därför är det så viktigt för oss att arbeta med Hållbarhet som vi ser som ett övergripande tema i våra aktiviteter.

Hållbarhetsnätverk 2019

Frågorna hänger starkt ihop med det infrastrukturarbete vi gör. Vi ser också vikten av hållbara produkter och företag är en förutsättning för att lyckas på den globala marknaden på lång sikt.

Men det saknas verktyg både internationellt och nationellt som uppmuntrar och skyddar det vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver. Här går företagen före. De har redan insett att deras överlevnad som företag bygger på att ligga i framkant. Vi har företag med högt ställda hållbarhetsmål och där innovation är en drivkraft som också bidrar till ökad lönsamhet. Företagen vet att hållbarhet och miljöfrågan bidrar till affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Behovet av ett hållbarhetsnätverk är uppenbart och det är tydligt att det finns ett behov och en vilja bland företag att samverka och lära av varandra. En viktig del handlar om att diskutera hur mindre företag och underleverantörer kan använda sig av lagen för att tala samma språk och svara upp till de större företagens krav. Ett nätverk där vi diskuterar möjligheten att växla upp, utbyter kunskap och erfarenheter och tillsammans sätter gemensamma mål.

Hållbart ledarskap 2019

Teknik finns, kunskap finns och viljan hos våra företag finns. Men det saknas verktyg både internationellt och nationellt som uppmuntrar och skyddar det vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver.

Här går företagen före. De har redan insett att deras överlevnad som företag bygger på att ligga i framkant. Vi har företag med högt ställda hållbarhetsmål och där innovation är en drivkraft som också bidrar till ökad lönsamhet. Företagen vet att hållbarhet och miljöfrågan bidrar till affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Många ligger steget före med sina högt ställda hållbarhetsstrategier och där affärsnytta och lönsamhet också ligger i fokus. Därför arbetar vi med ett program som skall vara länken mellan högt ställda ambitioner och strategier, för att bli konkreta åtgärder på plats i verksamheten. Här kommer även kunskapen kring hållbarhetsrapportering in. Arbetet med Hållbarhetsprogrammet dra igång 2019.

Framtidens logistik i Mellansverige

Det började med Stockholm, Göteborg och Malmö. 1907 var det Gävles tur. Grosshandlaren Ernst Engwall tog upp frågan om en handelskammare med sin vän Johan Rettig, konsul i Gävle. Vid ett […]

Läs mer

Hållbarheten kartläggs

Just nu genomför forskare från Högskolan i Gävle en undersökning om hållbarhet. För att få ett så bra forskningsunderlag som möjligt ber vi er att delta i studien och berätta […]

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet

Remissyttrande • N2017/05430/TIF • 2017-11-27 Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, […]

Läs mer

Beskattning av tung lastbilstrafik

Fi2018/01103/S2 • 2018-04-27 • Remissyttrande En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Intro Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, […]

Läs mer

Remissvar angående svensk flygskatt

dnr Fi3016/04305/S2 •  (SOU 2016:83) • 2017-02-20 Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. En […]

Läs mer
bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Trotzgatan 29

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund