INFRASTRUKTUR

Infrastruktur

För att stärka konkurrenskraften hos företagen i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna behöver infrastrukturen underhållas och byggas ut. Här arbetar vi på bred front och på alla nivåer - lokalt, regionalt och nationellt.

Representanter från medlemsföretagen med god kunskap om infrastrukturfrågor samverkar genom Handelskammaren och för en dialog med kommuner, våra regionförbund, Trafikverket, regeringen, angränsande regioner och andra instanser för att anslagna medel ska ge maximal nytta för vår region

Vår industri har behov av fler vägar som klarar bärighetsklass BK4 (fordon som väger upp till 74 ton). Det är ett exempel på arbete som pågår i Trafikkommittén. Andra frågor är kilometerskatten och infrastrukturavgifter på väg, som båda ger ökade kostnader för industrin.

MellanSveriges LogistikNav

LogistikNavet är ett samarbete där åtta kommuner i Gävleborg och Dalarna ingår, och som drivs av Mellansvenska Handelskammaren. Logistiknavet är attraktivt för sin tillgänglighet, kostnadseffektivtet och hållbarhet och tack vare järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle.

Trafikkommitté

Trafikkommittén fungerar som remissinstans till regering, Trafikverk och regionerna. Den består av representanter från näringslivet som samlar in åsikter och behov från företagen i vår region. Kommunerna, regionerna och Trafikverket har adjungerande roller i kommittén. Vår trafikkommitté är en mycket viktig gruppering för Trafikverket (upp mot Riksdag och Regering). Viktigt som remissinstans och viktiga partners för att skapa rätt åtgärder och planer av vårt vägnät. Trafikkommittén välkomnar fler deltagare i detta unika nätverk. Deltagande företag är exempelvis Holmen, Stora Enso, SSAB, och Dalafrakt.

Bärighetsråd & Godstransportråd

Bärighets- och godstransportråden grupperingar leds av Trafikverket och sträcker sig även över norra Sverige. Här deltar Mellansvenska Handelskammaren som representant för vår trafikkommitté. Frågorna som behandlas i dessa råd handlar om att skapa länsövergripande planer som fungerar för våra invånare och företag.

Vill du veta mer, komma med inspel eller är intresserad av trafik kommittén
Kontakta oss på 026-66 20 80 eller [email protected]

Digitalisering i fokus på Logistikdag

Mellansveriges Logistikdag arrangerade årets Logistikdag med temat den digitala revolutionens påverkan på våra logistikverksamheter.  Bland föreläsarna fanns bland annat Hilda Hultén, chefredaktör för Intelligent Logistik som varje år tar fram […]

Läs mer

Eneroth på besök när transportråd startar

Infrastukturminister Tomas Eneroth ”Det här är alldeles utmärkt och precis vad vi behöver!”, det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som deltog i Mellansvenska Transportrådets första möte. Rådet drivs av Mellansvenska Handelskammarens […]

Läs mer

Glad vinnare av mångfaldspriset

Under mångfaldsseminariet den 12 september på Scandic i Bollnäs tog Helene Åkerman Hartman emot Mångfaldspriset 2019 för Orbaden Spa & Resort. ”Det här priset ville jag verkligen ha” sade hon […]

Läs mer

Framtidens logistik i Mellansverige

Det började med Stockholm, Göteborg och Malmö. 1907 var det Gävles tur. Grosshandlaren Ernst Engwall tog upp frågan om en handelskammare med sin vän Johan Rettig, konsul i Gävle. Vid ett […]

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet

Remissyttrande • N2017/05430/TIF • 2017-11-27 Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, […]

Läs mer

Kompl. Samråds­underlag Väg 56

Diarienummer TRV 2013/64545 • 2017-02-17 Kompletterande samrådsunderlag Väg 56 Väg 56 Hedesunda-Valbo-Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län Med anledning av det kompletterande samrådsunderlag, gällande väg 56, Hedesunda- Valbo/ Gävle, vill Mellansvenska Handelskammaren […]

Läs mer

Beskattning av tung lastbilstrafik

Fi2018/01103/S2 • 2018-04-27 • Remissyttrande En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Intro Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, […]

Läs mer

Remissvar angående svensk flygskatt

dnr Fi3016/04305/S2 •  (SOU 2016:83) • 2017-02-20 Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. En […]

Läs mer
Falun mine

Trade Cert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt. Vi hjälper dig igång med era dokument och handlingar.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor

JBSE8826

Handelsdagen

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Här får du veta mer om de senaste trenderna och hur företag ska lyckas med export och import. Kort och gott en dag för dig som gör affärer. Blocka torsdagen 9 maj för Handelsdagen 2019 i kalendern. Vi ses på Magasinet i Falun!

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Trotzgatan 29

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund