INFRASTRUKTUR

Infrastruktur

För att stärka konkurrenskraften hos företagen i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna behöver infrastrukturen underhållas och byggas ut. Här arbetar vi på bred front och på alla nivåer - lokalt, regionalt och nationellt.

Representanter från medlemsföretagen med god kunskap om infrastrukturfrågor samverkar genom Handelskammaren och för en dialog med kommuner, våra regionförbund, Trafikverket, regeringen, angränsande regioner och andra instanser för att anslagna medel ska ge maximal nytta för vår region

Vår industri har behov av fler vägar som klarar bärighetsklass BK4 (fordon som väger upp till 74 ton). Det är ett exempel på arbete som pågår i Trafikkommittén. Andra frågor är kilometerskatten och infrastrukturavgifter på väg, som båda ger ökade kostnader för industrin.

MellanSveriges LogistikNav

LogistikNavet är ett samarbete där åtta kommuner i Gävleborg och Dalarna ingår, och som drivs av Mellansvenska Handelskammaren. Logistiknavet är attraktivt för sin tillgänglighet, kostnadseffektivtet och hållbarhet och tack vare järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle.

Trafikkommitté

Trafikkommittén fungerar som remissinstans till regering, Trafikverk och regionerna. Den består av representanter från näringslivet som samlar in åsikter och behov från företagen i vår region. Kommunerna, regionerna och Trafikverket har adjungerande roller i kommittén. Vår trafikkommitté är en mycket viktig gruppering för Trafikverket (upp mot Riksdag och Regering). Viktigt som remissinstans och viktiga partners för att skapa rätt åtgärder och planer av vårt vägnät. Trafikkommittén välkomnar fler deltagare i detta unika nätverk. Deltagande företag är exempelvis Holmen, Stora Enso, SSAB, och Dalafrakt.

Bärighetsråd & Godstransportråd

Bärighets- och godstransportråden grupperingar leds av Trafikverket och sträcker sig även över norra Sverige. Här deltar Mellansvenska Handelskammaren som representant för vår trafikkommitté. Frågorna som behandlas i dessa råd handlar om att skapa länsövergripande planer som fungerar för våra invånare och företag.

Vill du veta mer, komma med inspel eller är intresserad av trafik kommittén
Kontakta oss på 026-66 20 80 eller [email protected]

”Viktiga satsningar på klimatsomställningen”

Antti Vainio om budgetförslaget Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren kommenterar budgetförslaget och lyfter bland annat satsningar på industrins klimatomställning, elektrifiering och a-kassan. 

Läs mer

Hållbara transporter måste säkerställas

Antti Vainio, näringspolitisk chef: ”För att klara Sveriges klimatmål behöver vi både effektivisera och elektrifiera transporterna.” För att vår industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig och fortsätta bidra med smarta lösningar…

Läs mer

Utvecklingsinriktad VD sökes

Nu är det dags för oss på Mellansvenska Handelskammaren att ta nästa steg och nuvarande VD Andreas Garp är redo att med varm hand lämna över verksamheten till en driven…

Läs mer

Hållbar infrastruktur ett måste för en stark industri

Debattartikel: Dalarna och Gävleborg är två regioner med stark industri som har långa traditioner och som ligger i framkant i högteknologisk och hållbar produktion. För vår industri är hållbarhet och…

Läs mer

Återhämtningen kräver ett starkt ledarskap

Anmäl dig till frukostseminarium 30 juni! Välkommen den 30 juni då vi bjuder in till ett digitalt seminarium på temat Återhämtningen! Debattartikel: Under våren så har de kortsiktiga åtgärderna varit…

Läs mer

Järnvägen avgörande för industrins återhämtning

Mellansvenska Handelskammaren samlade på måndagsförmiddagen ett tiotal av sina medlemmar för att ge en lägesbild till Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det som framförallt lyftes fram var vikten av fortsatta likviditetsinsatser men…

Läs mer

Resultat från hela Norrland

Rapport från 4000 företag i Coronakrisen Analys och resultat av den enkätstudien som Mellansvenska, Mittsvenska, Västerbottens och Norrbottens Handelskammare har tagit fram i samarbete med Region Dalarna, Region Jämtland-Härjedalen, Region…

Läs mer

Så påverkar Coronaviruset Mellansvenskas företag

VD i möte med Handelsministern På fredagen deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska…

Läs mer
Falun mine

Trade Cert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt. Vi hjälper dig igång med era dokument och handlingar.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor

JBSE8826

Handelsdagen

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Här får du veta mer om de senaste trenderna och hur företag ska lyckas med export och import. Kort och gott en dag för dig som gör affärer. Blocka torsdagen 9 maj för Handelsdagen 2019 i kalendern. Vi ses på Magasinet i Falun!

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund