Anmäl dig till Brexit – 27 januari

När
2021-01-27 09:00 - 2021-01-27 16:00

Var


Kostnad
Medlem 4000 SEK, icke-medlem 4500 SEK

Välkommen till Brexit - 27 januari. Utbildning syftar till att ge deltagarna en översikt över vad det innebär att Storbritannien inte längre är en del av EU och de praktiska konsekvenser som måste hanteras som en följd av detta förhållande.  Länk skickas till dig som anmält dig.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter