Anmäl dig till Produktionschefsnätverk

När
Ingen start - Inget slut

Var


Kostnad
Kostnadsfritt

Ett produktionsnätverk med fokus på förändring. I det här produktionsnätverket samlar vi produktionschefer i olika branscher som vill utveckla sina företag och som brinner för ständiga förbättringar. Här träffar du andra som vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap och som vill inspireras och få idéer.

Innan nätverket startar kommer alla deltagare att bli intervjuade för en nulägesbild, problemställning och önskemål om relevanta ämnen att ta upp. Produktionsnätverket träffas fyra gånger.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter