I fokus

Riksdagsledamöter till Holmen Iggesund för träff med industrin

På måndags bjöd Mellansvenska Handelskammaren in Gävleborgs riksdagsledamöter för ett besök på Holmen Iggesund för en diskussion om industrins betydelse och hur vi kan stärka vår konkurrenskraft.

Diskussionen handlade mycket om skogsråvarans möjligheter att ersätta fossila produkter i förpackningar eller byggnader. Svensk skogsbruk är redan idag väldigt hållbar och kan såklart utvecklas ännu mer. Skogsindustrin skapar arbetstillfällen och bidrar till klimatomställningen. För att göra det behövs konstruktiv dialog mellan politiken och andra samhällsaktörer.

En av Mellansvenska Handelskammarens viktigaste uppgifter är att vara länken mellan medlemsföretag och politiker för att skapa opinion för frågor som ska skapa förutsättningar för företagen att växa. Läs mer om opinionsarbetet här.